Category: Uncategorized

บินตรง

การบินไทยเตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ 6 เส้นทาง บินตรง “เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง” มายังภูเก็ต พ.ย.นี้ และมีแผนบินตรงจีน-ภูเก็ต ช่วยฟื้นฟูท่องเที่ยว นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำบินตรงจาก 6 เส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง มายังภูเก็ต โดยแต่ละเส้นทางจะทำการบินประมาณ 2 เที่ยวบินต่อเดือน ทั้งนี้ การบินไทยพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินหากมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำการบินประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และยังมีแผนที่จะทำการบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เริ่มคลี่คลาย ในทุกเที่ยวบิน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in […]

จัดหาน้ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วม กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดภูเก็ต โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและเครือข่าย อป.มช.จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมจำนวนมาก โดยนายณรงค์ กล่าวว่า พร้อมทำงานเพื่อขับเคลื่อนฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยสิ่งสำคัญที่กำลังดำเนินการในขณะนี้ได้แก่ แผนการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและแผนการดำเนินโครงการจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการน้ำจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยปี 2562 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณความต้องการใช้น้ำทั้งหมด 80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยอยู่ในเขตการให้บริการของประปาส่วนภูมิภาคและในเขตของการประปาเทศบาลนครภูเก็ตจำนวนประมาณ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี คิดเป็นประมาณร้อยละ 60 ของการใช้น้ำ ซึ่งจะเป็นน้ำที่ได้จาก อ่างเก็บน้ำของชลประทาน จำนวน 3 แห่ง 21.72 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุมเหมืองสาธารณะ/เอกชน จำนวน 6.37 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณฝนเติมอ่าง จำนวน 11.95 ล้านลูกบาศก์เมตร สูบผันน้ำเติมอ่าง 8 ล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่นอกเขตของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตและการประปาเทศบาลนครภูเก็ตประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 40 […]

โควิด-19 ทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของภูเก็ต เมื่อธุรกิจหลักได้รับผลกระทบอย่างหนัก ธุรกิจอสังหาฯ ก็ยอมที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาคการท่องเที่ยว ทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อการลงทุน เป็นลูกค้าที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว เมื่อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้กลุ่มลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ จากที่ต้องหยุดงาน ไม่มีเงินเดือน ไม่มีเซอวิสชาร์จ ย่อมส่งผลต่อยอดขายและการลงทุนอสังหาฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอสังหาฯ ทั้งแนวราบ (บ้านจัดสรร) และแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ที่ลงทุนเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เกินกว่าร้อยละ 90 ต้องผ่อนกับทางธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนอสังหาฯ โครงการที่รองรับลูกค้าระดับกลางถึงบน ที่ราคาเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่ในภูเก็ตทั้งหมด อยู่ในต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ลูกค้าจะใช้โอกาสนี้ในการซื้ออสังหาฯ เนื่องจากดอกเบี้ยลด และการซื้ออสังหาฯ ส่วนใหญ่ใช้เวลาผ่อนชำระ 20-30 ปี ช่วง 2 ปีนี้อาจจะมีปัญหา แต่ระยะยาวธุรกิจก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้ ส่วนตลาดบนซึ่งเป็นตลาดต่างชาติยังมีโอกาสเดินต่อไปได้เพราะลูกค้าบางรายไม่ได้กู้ธนาคาร แต่ใช้เงินมัดจำที่โอนมาจากต่างประเทศทั้งหมด หากต่างชาติไม่ได้จ่ายเงินมาอาจจะทำให้โครงการสะดุดได้ “จากปัญหาดังกล่าวทำให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน เม.ย-พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบมากพอสมควร […]

ลดราคาโกรธโควิด

นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของโรงแรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ว่า สำหรับโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคาดว่าวันที่ 1 ก.ค.นี้ น่าจะทยอยเปิดให้บริการ โดยเฉพาะโรงแรมที่มีหลายสาขา ซึ่งการเปิดให้บริการคิดว่าน่าจะเปิดให้บริการประมาณ 10-20% ของจำนวนห้องพักแต่ละโรงแรม ซึ่งถ้าเปิดได้ 20% ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี สำหรับการเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงแรม บางครั้งโรงแรมเล็กๆ ที่มีกำลังก็อาจจะเปิดให้บริการเช่นกัน ส่วนตลาดที่คาดว่าจะเดินทางมาเป็นตลาดแรกคือ ตลาดคนไทย เนื่องจากเป็นตลาดที่พร้อมจะเดินทาง เพื่อมาชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติที่กำลังฟื้นตัวกลับมาสวยงามอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายชายทะเล ซึ่งหลายคนอยากที่จะเดินทางมาสัมผัสก่อนคนอื่น เมื่อไหร่ที่มีการเปิดให้บริการมั่นใจว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางมาอย่างแน่นอน แม้ว่าจะเพียงแค่ 10-20% ก็นับว่าเป็นตัวเลขที่ดี ขณะที่ตลาดต่างประเทศคงต้องรอสักระยะ เพราะต่างประเทศเองหลายประเทศยังไม่เปิดประเทศ และนักท่องเที่ยวที่มาก็จะต้องถูกกักตัว 14 วัน ซึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้ามาแล้วถูกกักตัวไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนก็ยังไม่รู้จะมาทำไม ซึ่งตลาดที่พร้อมและมาชัวร์จึงเชื่อว่าเป็นตลาดคนไทยอย่างแน่นอน นายก้องศักดิ์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมของโรงแรมต่างๆ นั้นขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติให้ได้ตามระเบียบของทางกระทรวงสาธารณสุข มีการกำหนดแผนในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องของการควบคุมโรคและเรื่องของคน ในกรณีมีการเปิดให้บริการประมาณ 20% นอกจากนั้น สิ่งที่หลายคนกำลังทำแล้วคือ การทำโปรโมชันผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้คนที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวได้เห็นและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งโปรที่แต่ละโรงแรมออกมานั้นเชื่อว่าเป็นโปรที่ดีมาก และเป็นโปรโมชันที่หลายคนคาดไม่ถึง เป็นโปรโมชันที่สะบั้นราคาแบบหาที่ไหนไม่ได้ เช่น จากราคา 1,500-2,000 บาท […]

ยังมาเที่ยวอยู่

สำนักงานภูเก็ตสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว เมื่อโควิด-19 หมดไป จะมาภูเก็ตอีกหรือไม่ พบกว่าร้อยละ 90 อยากมาเที่ยวภูเก็ต หาดทราย ชายทะเล ย่านเมืองเก่า ยังเป็นที่เที่ยวยอดฮิต พร้อมทำ “Phuket Great Time” เชิญชวนผู้ประกอบการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวราคาพิเศษ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว เรื่องความต้องการอยากเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สิ้นสุดลง หรือสถานการณ์คลี่คลายลง จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 606 คน พบว่า ร้อยละ 90.8 มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และมากกว่าร้อยละ 50 เดินทางมาท่องเที่ยวพร้อมกับครอบครัว และประมาณร้อยละ 20 เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมเพื่อน หรือคู่รัก จากแบบสอบถามพบว่า แหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ต 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.หาดทราย ชายทะเล และเกาะต่างๆ (ร้อยละ 84.4) 2.ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (ร้อยละ […]