มาแน่ๆ

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต หลังเปิดเกาะภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ตามโมเดล Phuket Sandbox ที่จะเป็นพื้นที่นำร่องก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไปว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและทัวร์โอเปอเรเตอร์กำลังรออยู่ในขณะนี้ คือ การประกาศแนวทางปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ต ตามแผน Phuket Sandbox ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทางนักท่องเที่ยวและทัวร์โอเปอเรเตอร์ใช้ในการศึกษาก่อนที่จะติดสินใจเดินทางมาภูเก็ต “เท่าที่ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากอังกฤษได้ไปขอ COE จากสถานทูตไทย ทางสถานทูตยังแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องแนวทางปฏิบัติเพราะยังไม่ได้ประกาศออกเป็นกฎหมายจึงยังไม่สามารถออก COE ได้ ถ้าหากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เร็วก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวและว่า เมื่อมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเร็วมากเท่าไหร่ เชื่อมั่นว่าความต้องการในการเดินทางเข้ามาภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอย่างแน่นอน แม้ว่าเงื่อนไขการเดินทางเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้จะไม่เอื้ออำนวยมากนัก เช่น ระยะเวลาที่ต้องอยู่ในภูเก็ตถึง 14 วัน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง 3 ครั้ง แต่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องกำหนดเงื่อนไขในการเปิดแบบระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไป และเชื่อว่าหากการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ น่าที่จะมีการลดระยะเวลาในการอยู่ภูเก็ตให้สั้นลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาภูเก็ตนั้นคิดว่าจะมีไม่มากในช่วงแรกที่เปิดเมือง จากที่ยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้ามา ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรก คือ กรกฎาคม-กันยายน 2564 นี้ […]

ไปต่อแน่นอน กค. นี้

ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผน “Phuket Tourism  Sandbox” ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ว่า วันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ และภาคเอกชนในภูเก็ต ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดเกาะภูเก็ตรับต่างชาตินั้นมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่จะเปิดเมืองได้นั้นหมายความว่า ภูเก็ตจะต้องพร้อม ประเทศไทยก็ต้องพร้อมเพราะยังมีคนในประเทศเดินทางมาภูเก็ต และคนจากทั่วโลกพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย โดยทาง ททท.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 4 แนวทาง ด้วยกัน คือ 1.จังหวัดภูเก็ตจะต้องหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ หากไม่สามารถทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งรองผู้ว่าฯ ลงไปดำเนินการทุกอำเภอ เพื่อกดดันและเอกซเรย์หาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบการรักษาและกักตัวทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายจะให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ตัวเลขจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกลบเล็กน้อยเท่านั้น 2.สกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 จากบุคคลภายนอกจังหวัดนั้น ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศการเข้ามาภูเก็ตฉบับใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อป้องกันบุคคลจากภายนอกนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในภูเก็ต จากที่ขณะนี้ภูเก็ตจะอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเข้า หรือมีใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงเข้าภูเก็ตได้ หากไม่มีต้องตรวจหาเชื้อแบบ […]

ยืนยันไม่ล็อกดาวน์พื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้มีการสอบถามเรื่องของการปิดจังหวัด หรือล็อกดาวน์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตขอยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ แต่จะล็อกดาวน์บุคคลเพื่อกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจะต้องดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ในส่วนของภูเก็ตยังมีผู้ป่วยแค่ 3 คน และยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ส่วนการตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ไปต่อพาสปอร์ตที่ จ.สมุทรสาคร ทั้งผลตรวจเป็นลบ ส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของกลุ่มแรงงานนั้นทางจังหวัดได้ออกประกาศห้ามไมให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างจังหวัดเข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ได้มีการหารือร่วมกันในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในส่วนของสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ตลาดนัด บ่อนการพนันที่อนุญาตได้และไม่สามารถอนุญาตได้ โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่อยากให้มีการปิดสถานประกอบการ ห้างร้าน ตลาดสด แต่เสนอให้มีการใช้มาตรการการควบคุมการควบคุมโรคตามมาตรการ D-M-H-T-T คือ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ […]

รถราง

เก็ตนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความพยายามในการผลักดันให้โครงการรถไฟฟ้ารางเบาให้เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันกันมาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี เนื่องจากจังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศและมีชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยความเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังทำให้ความเจริญโตแบบก้าวกระโดด มีธุรกิจน้อยใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่มากมาย รวมไปถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บวกกับผู้คนที่เข้ามาอาศัยและท่องเที่ยวมากขึ้นในทุกๆ ปี ทำให้เกิดปัญหาด้านการสัญจรที่ไม่สะดวกมีมากตามไปด้วย แม้ว่า ณ เวลานี้ ปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต จะเริ่มเบาบางลง เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ส่งผลกระทบไปทั่ว ทำให้จำนวนคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลดน้อยลงโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่หลายคนก็เชื่อว่าอีกไม่นานการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง และปัญหาเรื่องจราจรก็จะย้อนกลับมาเช่นเดียวกัน ดังนั้นโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง โดยระบบรถไฟฟ้ารางเบา ชนิด Tram ก็ยังเป็นความฝันของคนภูเก็ต ซึ่งที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณไปเป็นจำนวนมากในการศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งมีภาคเอกชน และ นักลงทุนชาวต่างชาติ มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆคน แม้กระทั่งการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศเพื่อผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หลังจากที่มีการผลักดันกันมาอย่างยาวนาน คนภูเก็ตก็เริ่มมีความหวังเมื่อมีแสงเทียนโผล่ขึ้นปลายอุโมงค์ หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งสนับสนุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และฝั่งอันดามัน […]

บินตรง

การบินไทยเตรียมจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ 6 เส้นทาง บินตรง “เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง” มายังภูเก็ต พ.ย.นี้ และมีแผนบินตรงจีน-ภูเก็ต ช่วยฟื้นฟูท่องเที่ยว นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำบินตรงจาก 6 เส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง มายังภูเก็ต โดยแต่ละเส้นทางจะทำการบินประมาณ 2 เที่ยวบินต่อเดือน ทั้งนี้ การบินไทยพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินหากมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำการบินประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และยังมีแผนที่จะทำการบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เริ่มคลี่คลาย ในทุกเที่ยวบิน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in […]