ขนส่ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จึงได้นำแนวคิด Smart Bus Smart Passengers ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถบัสโดยสารประจำทางมาขยายผลและต่อยอดใน “โครงการอนุรักษ์ พัฒนา รถโพถ้อง จังหวัดภูเก็ต” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบการเดินทางของรถโดยสารรถโพถ้อง ผ่านสมาร์ทโฟนของตนเองได้ และเพื่ออนุรักษ์รถโพถ้อง ตลอดจนยังช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีงบประมาณในการปรับปรุงตัวรถและการให้บริการที่ดีขึ้น


วันตก และตะวันออก เป็นสไตล์โคโลเนียล ได้อย่างลงตัว
นายบัญญัติ กล่าวเพิ่มว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิภูเก็ตพัฒนาเมือง ในการติดตั้งอุปกรณ์ GPS และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าถึงการใช้แอปพลิเคชันที่นำมาใช้ และได้รับความร่วมมือด้านเทคโนโลยี จากบริษัท แท็กซี่-บีม จำกัด ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bus Beam ซึ่งช่วยให้ผู้โดยสารทราบตำแหน่งของรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถโพถ้อง และรถบัสเส้นทางต่างๆ ที่เข้าร่วมแบบ Real Time ผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งในระบบ Android และ IOS โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์และสัญญาณ GPS ภายในรถโพถ้อง จากบริษัท อันดามัน แทร็คกิ้ง จำกัด ในราคาพิเศษ
โดยโครงการดังกล่าว ได้ทดสอบหนึ่งเส้นทาง คือ บริษัท ภูเก็ตเดินรถ จำกัด ในเส้นทางหมวด 4 ภูเก็ต-ท่าฉัตรไชย จำนวน 20 คัน จากที่มีทั้งหมด 70 คัน และเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดและมีการใช้บริการมากที่สุดด้วย

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตจะขยายโครงการไปยังเส้นทางอื่นๆ เช่น ป่าตอง กะรน กะตะน้อย เป็นต้น ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการมากเช่นเดียวกัน

Updated: April 6, 2019 — 10:01 am

Leave a Reply