ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซีย-ยูเครน ที่ตกค้างอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน จังหวัดภูเก็ตได้ร่วมกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักต่างๆ เข้ามาดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จากข้อมูลขณะนี้ ภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ต จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 2,269 คน และยูเครน 94 คน โดยยังมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาต่อเนื่อง

​อย่างไรก็ตาม จากการเปิดคอลเซ็นเตอร์เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนนั้น ปรากฏว่านักท่องเที่ยวรัสเซีย และยูเครน ได้มีการสอบถามข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะสอบถามเรื่องการต่อวีซ่าที่กำลังจะหมดอายุ การจัดหาที่พักราคาพิเศษ ปัญหาเที่ยวบิน และการที่ไม่สามารถกดเงินได้ โดยในส่วนของการต่อวีซ่ากลุ่มนี้ ตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตได้มีตั้งแผนกเพื่อให้บริการกลุ่มนี้โดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังประสานกับกงสุลรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ต และสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ประจำประเทศไทย ในการช่วยเหลือพลเมืองของเขาด้วย

​นายณรงค์ กล่าวอีกว่า จากการหารือร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤต แต่เราจะทำให้เกิดโอกาสได้อย่างไร นั่นคือ การดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้ดีที่สุด ส่วนการจัดหาที่พักราคาพิเศษ กรณีมีปัญหาเรื่องเงิน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการได้ดูแล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วยการลดราคาค่าที่พักในระหว่างรอเดินทางกลับ เพื่อสร้างความประทับใจให้กลับมาท่องเที่ยวภูเก็ตอีก หรือกลับไปบอกต่อถึงความมีน้ำใจของคนไทยและคนภูเก็ต

Updated: March 20, 2022 — 6:45 am

Leave a Reply