ตรุษจีน

 เทศบาลนครภูเก็ตสร้างสีสันให้ย่านเมืองเก่าด้วยเทศกาลโคมไฟ ทั้งสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ด และวงเวียนสุริยเดช ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน รวมถึงอนุรักษ์วัฒนรธรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต สร้างสีสันให้ตัวเมืองภูเก็ต ในย่านเมืองเก่า ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต ด้วยการจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ด และวงเวียนสุริเดช เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต และเป็นการสร้างบรรยากาศส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.-20 ก.พ.2565

สำหรับเทศกาลโคมไฟ หรือ “หยวนเซียว” เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเพ็ญแรกในรอบปี หลังผ่านพ้นตรุษจีน ตรงกับวัน 15 ค่ำ เดือนอ้ายในปฏิทินจันทรคติจีน ชาวจีนจะนิยมกินขนมหยวนเซียว หรือถังหยวน ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกับ “ขนมบัวลอย” คำว่า หยวน หมายถึง การอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาของคนในครอบครัว ขนมหยวนเซียว หรือ ขนมบัวลอยมีรูปทรงกลมเหมือนพระจันทร์ นอกจากนี้ ยังนิยมออกจากบ้านมาชมการประดับโคมไฟ เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาล และเป็นการกลับมารวมกันของครอบครัว โดยจะมีการอวยพรเพื่อมอบความสุขเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัว

ต่อมาในปี พ.ศ.2559 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมอ๊ามภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ได้รื้อฟื้นเทศกาลโคมไฟขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนภูเก็ตให้คงอยู่ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นต่อไป

Updated: January 31, 2022 — 5:51 am

Leave a Reply