น้ำเสีย

ายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงได้รับทราบการร้องเรียนดังกล่าวและได้เร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเร่งรัดแก้ไขปัญหาโดยทันที โดยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต (สสภ. 15) เร่งรัดตรวจสอบสาเหตุปัญหา และแก้ไขปัญหาโดยทันที พร้อมรายงานให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบโดยด่วน

โดยวันนี้ นายสุภาพ ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 จังหวัดภูเก็ต (สสภ. 15) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสภ. 15 และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองป่าตอง รุดลงพื้นที่ชายหาดอ่าวกะหลิม ตำบลป่าตอง ตรวจพิสูจน์แหล่งกำเนิดมลพิษโดยใช้สีน้ำปูนหยดในรางระบายน้ำของอาคารที่เชื่อมกับท่อระบายน้ำทิ้งดังกล่าว พบว่า สาเหตุน่าจะมาจากการปล่อยน้ำเสียจากอาคารชุด และอาคารที่พักอาศัยให้เช่าบริเวณแนวชายหาด ปล่อยระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเดิมที่ไม่ได้เชื่อมกับระบบรวบรวมน้ำเสียของเทศบาล ทั้งนี้ ได้ดำเนินการปิดท่อระบายทิ้งชั่วคราว ซึ่ง ณ ปัจจุบันไม่มีน้ำเสียไหลออกและลงสู่ทะเลแล้ว

ด้าน นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวย้ำให้ทุกฝ่ายมั่นใจในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ โดยได้สั่งการทุกหน่วยปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อสถานการณ์ เกิดความยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่น มั่นใจให้กับประชาชน รวมถึง กำหนดมาตรการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ต่อไป

อย่างไรก็ตามนายโสภณ ทองดี โฆษกประจำกระทรวง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้ชัดเจนว่ามาจากที่ใด และให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการอาคารดังกล่าวที่ปล่อยของเสียน้ำเสียลงสู่ทางน้ำ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศพื้นที่คุ้มครองจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ได้ประสานเทศบาลเมืองป่าตองดำเนินการปิดท่อระบายน้ำเสียดังกล่าวแบบถาวร และจัดทำบ่อรวบรวมน้ำเสียเพื่อสูบเข้าสู่ระบบรวบรวมและนำไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย ต่อไป ทั้งนี้ สสภ. 15 ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะให้เทศบาลเมืองป่าตองเร่งดำเนินการเชื่อมท่อน้ำเสียกับระบบบำบัดน้ำเสียรวมของทางเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาว

Updated: May 31, 2019 — 1:18 am

Leave a Reply