มาแน่ๆ

นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต หลังเปิดเกาะภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป ตามโมเดล Phuket Sandbox ที่จะเป็นพื้นที่นำร่องก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไปว่า สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและทัวร์โอเปอเรเตอร์กำลังรออยู่ในขณะนี้ คือ การประกาศแนวทางปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ต ตามแผน Phuket Sandbox ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นกฎหมายที่ทางนักท่องเที่ยวและทัวร์โอเปอเรเตอร์ใช้ในการศึกษาก่อนที่จะติดสินใจเดินทางมาภูเก็ต

“เท่าที่ได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจากอังกฤษได้ไปขอ COE จากสถานทูตไทย ทางสถานทูตยังแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องแนวทางปฏิบัติเพราะยังไม่ได้ประกาศออกเป็นกฎหมายจึงยังไม่สามารถออก COE ได้ ถ้าหากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้เร็วก็จะทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต กล่าวและว่า

เมื่อมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเร็วมากเท่าไหร่ เชื่อมั่นว่าความต้องการในการเดินทางเข้ามาภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอย่างแน่นอน แม้ว่าเงื่อนไขการเดินทางเข้ามาในเดือนกรกฎาคมนี้จะไม่เอื้ออำนวยมากนัก เช่น ระยะเวลาที่ต้องอยู่ในภูเก็ตถึง 14 วัน การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถึง 3 ครั้ง แต่เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องกำหนดเงื่อนไขในการเปิดแบบระมัดระวังค่อยเป็นค่อยไป และเชื่อว่าหากการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมนี้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ น่าที่จะมีการลดระยะเวลาในการอยู่ภูเก็ตให้สั้นลง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาภูเก็ตนั้นคิดว่าจะมีไม่มากในช่วงแรกที่เปิดเมือง จากที่ยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้ามา ซึ่งในช่วง 3 เดือนแรก คือ กรกฎาคม-กันยายน 2564 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา 129,000 คน หรือเดือนละประมาณ 40,000 คน ซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้ ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในเดือนนี้ไม่น่าจะเกิน 20,000 คน หากมีการประกาศเงื่อนไขการเดินทางต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นี้ นักท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ในการเตรียมความพร้อมเดินทาง นักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางได้ประมาณกลางเดือนกรกฎาคมแล้ว

Updated: June 26, 2021 — 3:44 am

Leave a Reply