เปิดเกาะ ตุลาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการได้พิจารณาปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่องการคัดกรองบุคคลเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และที่ประชุมมีมติคลายล็อกการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จากคำสั่งเดิมที่เข้าได้เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้น 18 กลุ่ม ให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ และทุกช่องทาง ทั้งทางสนามบินภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และทางเรือ (ทุกท่าเรือ)

แต่จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดต่างๆ ครบโดส หรือเป็นบุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Antigen Test ภายใน 7 วัน ส่วนกรณีที่เดินทางเข้าทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย และท่าเรือสามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่ และสามารถใช้รับรองผลได้ 7 วัน รวมไปถึงโหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

การเปิดเกาะภูเก็ตแบบมีเงื่อนไขในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตดึงคนไทยให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตมากขึ้น ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ภูเก็ตกำลังระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ วันละ 200-250 คน

Updated: September 29, 2021 — 7:21 am

Leave a Reply