เมืองป่าตอง

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นระยะเวลา 5 ปี กว่าๆ โดยเข้ามารับตำแหน่งและทำงานให้กับเมืองป่าตองตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่บริหารเทศบาลเมืองป่าตอง ได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำเพื่อป่าตองในหลายเรื่องๆ และยังมีอีกหลายๆ เรื่องเช่นกันที่ยังไม่ได้ทำ สิ่งแรกที่ได้ดำเนินการและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ตั้งแต่ช่วงหาเสียงและวันแรกที่เข้าทำงานในเทศบาลเมืองป่าตอง คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เพราะมองว่าสิ่งแวดล้อมในเมืองป่าตองต้องได้รับการดูแล ถึงเวลาที่จะต้องมีการฟื้นฟูให้กลับมามีสภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเมืองและการเติบโตของเมืองป่าตอง ทั้งในเรื่องของน้ำเสีย ขยะ ด้วยการจัดสรรงบประมาณเข้ามาดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี

โดยในส่วนของปัญหาน้ำเสียนั้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณปีละ 4 – 5 ล้านบาท เข้ามาแก้ปัญหาตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาบริหารเทศบาลป่าตอง ด้วยการวางท่อรวบรวมน้ำเสียไปยังบ้านเรือนของประชาชนจนถึงขณะนี้ได้เกือบทั้งหมดแล้ว ไม่ต่ำกว่ากว่า 80 – 90%ของพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตรในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง ยกเว้นพื้นที่ทางตอนเหนือตั้งแต่กะหลิมซอย 7 ไปจนถึงสุดเขตกมลา และทางตอนใต้จากสะพานคอรัลไอร์แลนด์ไปจนถึงหาดไตรตรัง ที่ยังไม่ได้มีกาวางท่อรวบรวมน้ำเสีย แต่ในโซนดังกล่าวมีการกำหนดใด้โรงแรมทุกแห่งจะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถรักษาเมืองป่าตองได้ระดับหนึ่งจากปัญหาน้ำเสีย

นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในเฟสที่ 4 ที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อีก 9,000 ลบ.ม.เมื่อรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่แล้ว ทำให้ป่าตองสามารถรองรับน้ำเสียได้วันละ 30,000 ลบ.ม.ซึ่งสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ แต่ในช่วงไฮซีชั่นจะเกินความสามารถที่มีอยู่บ้างในบางช่วง จากปริมาณน้ำเสียที่มากกว่า 30,000 ลบ.ม.ทางเทศบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณปี 2562 จำนวน 130 ล้านบาท ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในเฟสที่ 5 รองรับน้ำเสียได้อีกวันละ 9,000 ลบ.ม.ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง จะใช้เวลาก่อสร้างอีกประมาณปีครึ่ง จะทำให้ป่าตองสามารถรองรับน้ำเสียได้ถึงวันละ 39,000 ลบ.ม.ซึ่งคิดว่าจะสามารถรองรับน้ำเสียได้อีก 5 – 6 ปี จากการเติบโตในอัตราที่เป็นผู้ในปัจจุบันนี้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของปัญหาคลองปากบาง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดน้ำเสียโดยตรง แต่ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำเสียของเทศบาลเมืองป่าตอง จากที่ระยะทาง 3 กิโลเมตรของคลองปากบาง เป็นคลองดินธรรมชาติ มีการสะสมกะตอนดินที่สกปรกมาเป็นเวลายาวนาน เทศบาลได้ทยอยขุดลอกตะกอนดินเป็นช่วงๆ แต่ไม่สามารถที่จะทำพร้อมกันครั้งเดียวตลอดทั้งคลองได้ ซึ่งจะเห็นว่าเวลามีฝนตกลงมาครั้งแรก น้ำฝนจะนำตะกอนดินในคลองปากบางไหลลงทะเล ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย ทีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น ไหลลงทะเลหาดป่าตอง

เทศบาลจึงมีแนวคิดที่จะทำการลาดท้องคลองด้วยซิเมนต์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แต่ก็ได้ชะลอโครงการไปก่อน เนื่องจากเทศบาลมีโครงการที่จะจัดทำมาสเตอร์แพลนในการพัฒนาเมืองป่าตองทั้งเมือง จึงรอให้มีการออกแบบการพัฒนาเมืองแล้วเสร็จ ซึ่งอาจจะมีแนวคิดในการทำให้คลองปากบางสวยงามขึ้นเหมืองคลองในต่างประเทศแต่สามารถระบายน้ำได้เหมือนเดิม

“แม้ที่ผ่านมาเทศบาลได้พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งระบบ แต่ก็ยังมีสถานประกอบการ และประชาชนบางส่วนลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ทางเทศบาลฯแก้ปัญหาด้วยการปิดท่อระบายน้ำเพื่อหาเจ้าของมาดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งได้ความร่วมมือจากชาวบ้านและสถานประกอบการเป็นอย่างดี”

Updated: May 22, 2019 — 12:18 am

Leave a Reply