เริ่มแล้วสายไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ และบริษัทโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมกัน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ประเดิมถนนแม่หลวน ก่อนขยายต่อไปอีก 11 เส้นทางในภูเก็ต เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม
ที่บริเวณหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิชาญ แพร่นาม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง ร่วมทำพิธีเปิด Kick off จัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 74 ทั่วประเทศ พร้อมทั้งปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต ตัวแทนจาก กสทช.ตัวแทนจากบริษัทสื่อสาร เข้าร่วม เพื่อบูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า

โดยเริ่มต้นที่บริเวณถนนแม่หลวน ซึ่งเป็นถนนที่สายสื่อสารอยู่ในขั้นวิกฤตมากกว่า 300 มิลลิเมตร โดยนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขึ้นกระเช้าตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้วออกไป เพื่อเป็นการเปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารของจังหวัดภูเก็ต
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ และบริษัทสื่อสารต่างๆ เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารที่รกรุงรังให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสวยงามให้แก่เมือง โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 74 จังหวัด ซึ่งจะเสร็จสิ้นพร้อมกันในเดือน มิ.ย.2563 ที่จะถึงนี้ เนื่องจากความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน ส่งผลให้เกิดความไม่สวยงาม และอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ทาง กฟภ.จึงได้ดำเนินการจัดระเบียบพร้อมกันทั้งประเทศ

เนื่องจากบริเวณเสาไฟฟ้าในปัจจุบันนั้น มีสายสื่อสารจำนวนมากพาดผ่าน ทั้งสายไฟฟ้าแรงสูง สายไฟฟ้าแรงต่ำ และสายสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งเป็นสายที่อยู่ชั้นล่างสุดของเสาไฟฟ้า ประกอบด้วย สายโทรศัพท์ สายอินเทอร์เน็ต สายเคเบิลทีวี เป็นต้น จะเห็นว่าสายเหล่านั้นมีจำนวนมาก พาดระโยงระยางห้อยพันกันรุงรัง บางจุดห้อยลงมาชิดตัวบ้าน หรือห่างจากถนนเพียงไม่กี่เมตร อาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาได้ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดระเบียบให้สวยงามและปลอดภัย

Updated: September 29, 2019 — 5:03 am

Leave a Reply