โควิด-19 ทำตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของภูเก็ต เมื่อธุรกิจหลักได้รับผลกระทบอย่างหนัก ธุรกิจอสังหาฯ ก็ยอมที่จะได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาคการท่องเที่ยว ทั้งที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อการลงทุน เป็นลูกค้าที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยว เมื่อไวรัสโควิด-19 ระบาด ทำให้กลุ่มลูกค้าไม่มีกำลังซื้อ จากที่ต้องหยุดงาน ไม่มีเงินเดือน ไม่มีเซอวิสชาร์จ ย่อมส่งผลต่อยอดขายและการลงทุนอสังหาฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

โดยเฉพาะอสังหาฯ ทั้งแนวราบ (บ้านจัดสรร) และแนวสูง (คอนโดมิเนียม) ที่ลงทุนเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้รับผลกระทบหนักที่สุด เพราะลูกค้ากลุ่มนี้เกินกว่าร้อยละ 90 ต้องผ่อนกับทางธนาคารและสถาบันการเงิน ส่วนอสังหาฯ โครงการที่รองรับลูกค้าระดับกลางถึงบน ที่ราคาเกิน 3 ล้านบาทขึ้นไป อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ธุรกิจอาจจะไม่ได้อยู่ในภูเก็ตทั้งหมด อยู่ในต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ลูกค้าจะใช้โอกาสนี้ในการซื้ออสังหาฯ เนื่องจากดอกเบี้ยลด และการซื้ออสังหาฯ ส่วนใหญ่ใช้เวลาผ่อนชำระ 20-30 ปี ช่วง 2 ปีนี้อาจจะมีปัญหา แต่ระยะยาวธุรกิจก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้ ส่วนตลาดบนซึ่งเป็นตลาดต่างชาติยังมีโอกาสเดินต่อไปได้เพราะลูกค้าบางรายไม่ได้กู้ธนาคาร แต่ใช้เงินมัดจำที่โอนมาจากต่างประเทศทั้งหมด หากต่างชาติไม่ได้จ่ายเงินมาอาจจะทำให้โครงการสะดุดได้

“จากปัญหาดังกล่าวทำให้ภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน เม.ย-พ.ค.ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบมากพอสมควร และคิดว่าหนักที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตต่างๆ ทางด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต”

สำหรับผู้ประกอบการที่มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ระดับล่าง กลาง และบน ก็ยังพอที่จะประคับประคองเดินกันต่อไปได้ เช่น ในส่วนของโบ๊ทพัฒนานั้น มีโครงการที่รองรับลูกค้าราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ได้รับผลกระทบมาก แต่สำหรับโครงการที่รองรับลูกค้าระดับกลางได้รับผลกระทบน้อยกว่า

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจอสังหาฯ ภูเก็ตนั้น คาดว่าไม่น่าต่ำกว่าร้อยละ 50 จากมูลค่าอสังหาฯ ในภูเก็ตปีละประมาณ 30,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเองยังมั่นใจในตลาดอสังหาฯ ของภูเก็ตในระยะยาวว่ายังเติบโตต่อหลังจากที่โควิด-19 คลี่คลายและมีวัคซีน เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องเลือกตลาดให้ถูก ตลาดล่างอาจจะได้รับผลกระทบหนัก แต่ตลาดกลางและตลาดบนยังสามารถเดินต่อไปได้ และเท่าที่ทราบขณะนี้หลายๆโครงการเตรียมงานด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดเตรียมเปิดขาย เพราะยังเชื่อมั่นว่าหลังโควิด-19 หมดไป ท่องเที่ยวกลับมา ตลาดอสังหาฯ ก็จะกลับมาเหมือนเดิม

ส่วนการลงทุนด้านอื่นๆ โครงการขนาดใหญ่ที่ได้ลงทุนก่อนหน้านี้ ก็ยังคงเดินหน้าลงทุนต่อไม่ได้หยุดโครงการแต่อย่างใด แต่ที่เปิดใหม่นั้นอาจจะชะลอบ้างเพื่อรอดูสถานการณ์ ส่วนการเปลี่ยนมือธุรกิจโรงแรมในภูเก็ตนั้นมีบ้างแต่ไม่มากเหมือนเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ การซื้อโรงแรมในภูเก็ตนั้นซื้อเพื่อการลงทุน และในภูเก็ตมีการลงทุนโรงแรมเพื่อขายเมื่อมีกำไร ไม่ใช่ธุรกิจไม่ดี หรือบางคนขายเพราะเห็นว่ามีกำไร ไม่ได้ขายจากผลกระทบโควิด-19 แต่อย่างใด

Updated: June 22, 2020 — 12:56 pm

Leave a Reply