ไปต่อแน่นอน กค. นี้

ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยภายหลังประชุมแผนเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผน “Phuket Tourism  Sandbox” ในวันที่ 1 ก.ค.2564 นี้ ว่า วันนี้ทางจังหวัดภูเก็ตได้หารือร่วมกับผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่วนราชการ และภาคเอกชนในภูเก็ต ผ่านระบบ Zoom เพื่อหารือเตรียมความพร้อมเปิดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งการเปิดเกาะภูเก็ตรับต่างชาตินั้นมีหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการที่จะเปิดเมืองได้นั้นหมายความว่า ภูเก็ตจะต้องพร้อม ประเทศไทยก็ต้องพร้อมเพราะยังมีคนในประเทศเดินทางมาภูเก็ต และคนจากทั่วโลกพร้อมที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย โดยทาง ททท.จะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในส่วนกลาง

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้น ได้วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 4 แนวทาง ด้วยกัน คือ 1.จังหวัดภูเก็ตจะต้องหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค.นี้ หากไม่สามารถทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ได้ ให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยที่สุด ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ส่งรองผู้ว่าฯ ลงไปดำเนินการทุกอำเภอ เพื่อกดดันและเอกซเรย์หาผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้าสู่ระบบการรักษาและกักตัวทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายจะให้เหลือจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดสิ้นเดือน พ.ค.นี้ ตัวเลขจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกลบเล็กน้อยเท่านั้น

2.สกัดการแพร่เชื้อโควิด-19 จากบุคคลภายนอกจังหวัดนั้น ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะออกประกาศการเข้ามาภูเก็ตฉบับใหม่ในเร็วๆ นี้ เพื่อป้องกันบุคคลจากภายนอกนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในภูเก็ต จากที่ขณะนี้ภูเก็ตจะอนุญาตให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มเข้า หรือมีใบรับรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมงเข้าภูเก็ตได้ หากไม่มีต้องตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Antigen Test ที่สนามบินและท่าฉัตรไชย ซึ่งการตรวจหาเชื้อที่สนามบินนั้นตรวจทุกคนโอกาสที่คนจากภายนอกจะนำเชื้อมานั้นมีน้อยมาก แต่ที่ด่านท่าฉัตรไชยตรวจเฉพาะจังหวัดเสี่ยงตามที่ประกาศเท่านั้น ทำให้คนที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ซึ่งไม่ผ่านการตรวจสามารถนำเชื้อเข้ามาแพร่ในภูเก็ตได้ ดังนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตจึงได้ปรับมาตรการในการอนุญาตให้คนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาภูเก็ตใหม่ให้สอดรับกับมาตรการที่ต้องการจะเคลียร์ในภูเก็ตคลีนภายในสิ้นเดือนนี้ โดยกำหนดว่าคนจากต่างจังหวัดทุกคนเมื่อเข้าภูเก็ตจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงแรม หรือที่พักอื่นๆ ซึ่งมาตรการนี้จะใช้บังคับหลังจากนี้อีก 7 วัน ซึ่งการกักตัวนั้นจะมีรายละเอียดกำหนดที่ชัดเจนตามประกาศของจังหวัดในเร็วๆ นี้ ซึ่งทางจังหวัดมั่นใจว่าเมื่อมีประกาศฉบับนี้ออกไปคนจะเข้ามาภูเก็ตน้อยลง

Updated: May 13, 2021 — 4:00 pm

Leave a Reply