ยอดขายลด

ปีที่ผ่านมา ตลาดวิลล่าในภูเก็ตค่อนข้างดี มีวิลล่าที่ขายได้แล้วทั้งสิ้น 2,965 หน่วย จากอุปทานทั้งสิ้น 3,908 หน่วย คิดเป็นอัตราการขายที่ร้อยละ 75.9 ถึงแม้ว่าอัตราการขายจะลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขายได้ในอัตราร้อยละ 80.5 เนื่องจากในปี 2562 มีวิลล่าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมาสูงถึง 794 หน่วย ถึงแม้ว่าอัตราการขายจะลดลง แต่จำนวนหน่วยขายใหม่ของวิลล่าในภูเก็ตในปี 2562 สูงที่สุดในรอบ 8 ปี คือ จำนวน 459 หน่วย เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยขายได้ใหม่ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละ 250 หน่วย เท่านั้น

สำหรับวิลล่าที่ขายดีในปี 2562 ได้แก่ วิลล่าประเภท 2 ห้องนอน ระดับราคาขายอยู่ระหว่าง 15-25 ล้านบาท รองลงมาเป็นวิลล่าประเภท 1 ห้องนอน ระดับราคา 7-10 ล้านบาท ส่วนทำเลที่วิลล่าขายดีใน ปี 2562 คือ บริเวณหาดบางเทา หาดกมลา หาดป่าตอง และหาดราไวย์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน มีศูนย์การค้า ร้านอาหาร ผับ โดยบริเวณหาดบางเทามีศูนย์การค้าที่เพิ่งเปิดให้บริการใหม่เมื่อปลายปี 2562 คือ โครงการปอร์โต เดอ ภูเก็ต พัฒนาโดยกลุ่มเซ็นทรัล เป็นศูนย์การค้าแบบเปิดแห่งแรก เน้นร้านอาหาร ผับ สถานที่ดื่มกิน ส่วนหาดป่าตอง เป็นบริเวณที่มีศูนย์การค้า สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกัน ขณะที่หาดราไวย์ มีสถานที่ตั้งใกล้ตัวเมืองภูเก็ต ซึ่งในบริเวณตัวเมืองภูเก็ตมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยวิลล่าที่ขายดีบริเวณหาดบางเทา หาดกมลา และหาดราไวย์ เป็นวิลล่าประเภท 2 ห้องนอน ส่วนวิลล่าที่ขายดีในบริเวณหาดป่าตอง คือ วิลล่าประเภท 1 ห้องนอน

กลุ่มผู้ซื้อวิลล่าในภูเก็ตโดยส่วนมากเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ในเอเชีย อันได้แก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติจากรัสเซีย ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยในอดีตวิลล่าที่เป็นที่นิยมจะเป็นวิลล่าที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องพักขนาดตั้งแต่ 3 ห้องนอนขึ้นไป ถึง 6 ห้องนอน แต่ในปัจจุบันความต้องการวิลล่าส่วนใหญ่เป็นวิลล่าขนาดกะทัดรัด 1-2 ห้องนอน เน้นรูปแบบการลงทุนปล่อยเช่าได้ และผู้ซื้อสามารถเข้าพักได้เป็นจำนวน 30-60 วันต่อปี แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละโครงการ

จากผลวิจัยไนท์แฟรงค์ประเทศไทย พบว่า ในปี 2562 มีวิลล่าเปิดขายใหม่สูงที่สุดถึง 794 หน่วย จาก 23 โครงการ โดยวิลล่าที่เปิดขายใหม่มีจำนวนมากที่หาดกมลา สูงถึงร้อยละ 44 เนื่องจากมีโครงการวิลล่าที่เปิดขายเป็นโครงการใหญ่ประกอบด้วยจำนวนวิลล่าสูงถึง 300 หน่วย รองลงมาได้แก่บริเวณหาดบางเทา และหาดป่าตอง มีอยู่ในอัตราร้อยละ 20 และ 13 ตามลำดับ

Updated: April 19, 2020 — 12:22 am

Leave a Reply